Sağa Dayalı Resim
tren

Bildiriler

Anasayfa » Bildiriler

Bildiriler katılımcılara, eğitim ve eğitim ile ilgili yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını sözel olarak paylaşma fırsatı verir. Bildiriler programda çalışma temalarına göre gruplandırılabilir. Her bir bildiri oturumuna bir oturum başkanı atanır. Oturum başkanları süreyi paylaştırmaktan ve tartışmayı kolaylaştırmaktan sorumludurlar.

Ortak bildiri çalışmaları için, yazarlardan biri yazışmadan sorumlu ve sunucu olarak belirlenir. Belirlenen bu kişi bildiri özetini göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü aldığında kayıt yaptırmaktan sorumludur. Sunu masasında bu kişinin adı yazılır. Araştırma süreci tamamlanmış çalışmalar bildiri olarak kabul edilir.

Bildiri sunumlarında TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Etkili Sunumlar İçin El Kitabı”nda belirtilen ilkeler dikkate alınmalıdır. Yayını incelemek için tıklayınız.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf

Bildiri Bilgileri

Bildiri Başlığı: Bildiri başlığı, Times New Roman, 12 punto, koyu yazı tipi  ve ortalı yazılmalıdır. Bildiri Başlığı 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Eğer çalışma bir proje, tez vb. ürünü ise bunu dipnotta belirtiniz( Örneğin: Bu çalışma 2219 TÜBİTAK projesinin ………….kısmından üretilmiştir).

Yazar Bilgileri: Yazar ismi/leri, Times New Roman, 11 punto, normal yazı tipi ve ortalı yazılmalıdır. Bildiri başlığının hemen altında yazar isminin ilk harfi büyük ve soy isminin tüm harfleri büyük olarak verilmelidir (Ör: Erkan KIRAL). Yazarlara ait diğer bilgiler (sorumlu yazar, çalıştığı kurum, e-mail adresi, Orcid numarası) dipnotta verilmelidir.

Bildiri Özeti: Özet, 10 punto Times New Roman, tek satır aralığında paragraf yapmadan iki yana yaslı yazılmalıdır. Özet 150 kelimeden az, 250 kelimeden çok olmalıdır. Özet içerisinde araştırmanın amacı, yöntemi, deseni, hangi yıl ve zaman diliminde yapıldığı, katılımcılar veya çalışma grubu, örnekleme yöntemi, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar, araştırma önerilerinden birkaç örnek verilmelidir. Anahtar kelimler 5 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Okul, yönetici, liderlik, mükemmel.

Bununla birlikte kavramsal çalışmalarda, tanıtılan veya tartışılan kavramsal argüman veya konuya uygun şekilde özet yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeleri yazarken; Times New Roman, 10 punto, Normal yazı tipinde, Sola hizalı ve 5 kelimeden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Anahtar kelimelerin arasına virgül koyarak yazılmalıdır.

Kaynakça: Eğer özette kaynak kullanıldı ise, APA 7 stiline göre verilmelidir. Kaynakça, Times New Roman, 10 punto, Normal yazı stilinde ve APA 7 göre verilmelidir.

Araştırma geçmişi ve Yazarlara Ait Bilgiler: Araştırma geçmişi(Örneğin: [1]Bu çalışma 2219 TÜBİTAK projesinin ………….kısmından üretilmiştir) ve yazar/lara ilişkin diğer bilgileri(sorumlu yazar, çalıştığı kurum, e-mail adresi, Orcid numarasını dip notta veriniz.) (Ör:2Sorumlu Yazar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, erkankiral74@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0002-1120-7619).

Bildiri Sunum Dili: Bildiri sunumunu yapacağınız dili seçiniz (Türkçe ya da İngilizce).

Yayın İzni: Araştırmanızın uygun bulunması durumunda belirtilen dergide yayınlanması için izin verip vermediğinizi belirtiniz.

E-Posta: Bilgilendirmede kullanmak ve sisteme giriş yapabilmek için geçerli e-posta adresinizi yazınız.

Cep Telefon: Sistem tarafından bilgilendirme mesaj olarak girilen cep telefonu numarasına gönderileceğinden sabit veya geçersiz telefon numarası girmeyiniz.

Whatsapp
EMUDER
EMUDER
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?